top of page

Сургалтын төлбөр ба амьдрах зардал

Сургалтын төлбөр нь харилцан адилгүй байдаг бөгөөд бид харьцангуй төлбөр бага сургуулиудад оюутнуудаа суралцуулдаг . Хэлний бэлтгэл- 1 семестрийн төлбөр ойролцоогоор 1200 $ -4.500 $ Бакалаврын сургалт- 1 семестрийн төлбөр ойролцоогоор 3.000 $ -10.000 $ - Магистр докторын сургалт - 1 семестрийн төлбөр ойролцоогоор 4.000 $ -15.000

Сургалтын төлбөрөөс гадна тухайн сургууль нь семестер болгонд тодорхой хэмжээний хураамж , номны төлбөр болон эрүүл мэндийн даатгалын төлбөр авдаг . Хэрэв оюутны байранд байхааар бол сард дунджаар 800-900 $ төлөх ба бусад оюутнуудтайгаа хамт байр түрээслэж амьдарвал сарын 300-500 $ хооронд болдог.

bottom of page